rsdb.net
当前位置:首页 >> 六年级简便计算 >>

六年级简便计算

一、计算下面各题,能算便的就简便。 0.8×32.5×12.5 7.6×9.9×0.01 8.32×0.58-0.32×0.58 1.25÷5+0.25×20 10.69-2.5×2.4 0.3×2.5×0.04 8.4×57+8.4×42+8.4 13÷0.65÷2 7.2×10.1-7.2 1.2×2.5+2.8×2.5 32×0.65+3.2×3.5 http://wenku.baidu.com/link?u...

1.125×3+125×5+25×3+25 2.9999×3+101×11×(101-92) 3.(23/4-3/4)×(3×6+2) 4. 3/7 × 49/9 - 4/3 5. 8/9 × 15/36 + 1/27 6. 12× 5/6 – 2/9 ×3 7. 8× 5/4 + 1/4 8. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 9. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 10. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 11. 7/8 + (...

32×125×25 =4×8×125×25 =(4×25)×(8×125) =100×1000 =100000 9048÷26 =(2600+2600+2600+1248)÷26 =2600÷26+2600÷26+2600÷26+1248÷26 =100+100+100+48 =348 2881÷ 43 =(1290+1591)÷ 43 =1290÷43+1591÷43 =30+37 =67 3.2×42.3×3.75-12.5×0....

一、计算下面各题,能算便的就简便。 0.8×32.5×12.5 7.6×9.9×0.01 8.32×0.58-0.32×0.58 1.25÷5+0.25×20 10.69-2.5×2.4 0.3×2.5×0.04 8.4×57+8.4×42+8.4 13÷0.65÷2 7.2×10.1-7.2 1.2×2.5+2.8×2.5 32×0.65+3.2×3.5

2.8×4/5+8.2×4/5-4/5 =(2.8+8.2-1)×4/5 =10×4/5 =8 你好,本题已解答,如果满意 请点右下角“采纳答案”。

正解如图

. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14 ...

0.4×125×25×0.8 =(0.4×25)×(125×0.8) =10×100=1000 1.25×(8+10) =1.25×8+1.25×10 =10+12.5=22.5 9123-(123+8.8) =9123-123-8.8 =9000-8.8 =8991.2 1.24×8.3+8.3×1.76 =8.3×(1.24+1.76) =8.3×3=24.9 9999×1001 =9999×(1000+1) =9999×10...

11分之六乘8分之7-12分之5乘11分之6 =6/11×(7/8-5/12) =6/11×11/24 =1/4 5分之2+5分 之3乘5分之2 =2/5×(1+3/5) =2/5×8/5 =16/25 21乘8分之3+8分之5乘21 =21×(3/8+5/8) =21×1 =21 13分之7除7+7分之1乘13分之6 =(7/13+6/13)×1/7 =1×1/7 =1/7 (6分...

1+2+3+4+5=<5+1>*5÷2=6*5÷2=15

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rsdb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com