rsdb.net
当前位置:首页 >> 三年级上册口算 >>

三年级上册口算

下面有536题三年级口算题,供选用。 26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99×3= 770×7= 660×3= 960×3= 180×9= 65+15= 660×6= 800×2= 50×5= 3×800= 420×7= 3×220= 480×4= 58+33= 420-20= 93×3= 880×4= 1200-200= 11×7= 80...

告诉我,到底要几道?其次,要乘法和除法吗?要不要混合运算和分数运算?

25×2= 25×4= 25×6= 25×8= 25×3= 25×5= 25×7= 25×9= 15×2= 15×4= 15×6= 15×8= 15×3= 15×5= 15×7= 15×9= 45×2= 45×4= 45×6= 45×8= 45×3= 45×5= 45×7= 45×9= 35×2= 35×4= 35×6= 35×8= 35×3= 35×5= 35×7= 35×9= 125...

123+25=148 123-35=88 248+89=337 ... 146-23=123 ... 155×5=775 ... 456-12=38... 456+45=501 ...546-457=89 ... 45×10=451 ... 564-12=47... 879+54=933 ...896-546=350 ...56×12=672.... 45-5=9... 457+456=913... 7+14=21 ... 18-9=9... 8+1...

1) 54÷9= 2) 5000-600= 3) 20×4= 4) 84÷4= 5) 2000+500= 6) 200×3= 7) 9×300= 8) 90÷9= 9) 77÷7= 10) 3500-500= 11) 37+25= 12) 90÷9= 13) 44+17= 14) 500+4000= 15) 69÷3= 16) 55-35= 17) 80÷8= 18) 600+4000= 19) 3500-500= 20) 35×2= 21) 90÷...

27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8= 8÷1= 9×9= 84+7= 80-44= 1800-900= 4900-1800= 420+80= 430+1000= 500-60= 89-8= 64-8= 34+9= 14÷7= 5+58= 64÷8= 6×3= 9×9= 72÷8= 78+15= 83-20= 43-30= 9÷1= 280+450= 7÷7= 3600+5800= 8×9+21= 4600+4700=...

1.39个同学在操场上跳绳,每3人一组,可以分成多少组? 2.4棵杨树苗48元,3棵松树苗63元,哪种树苗每棵的价钱贵一些? 3.三(1)班小朋友做玩具,一共做了48个,送给幼儿园15个,其余的平均分给一年级3个班,每班可以分得几个? 4.张教师带1...

640÷80= 8 15×5=75 23×3= 69 12×2×5=120 480÷80= 6 16×5= 80 27×3= 81 90÷15= 6 48÷4= 12 640÷16= 40 39÷3= 13 24×20= 480 32×3= 96 48÷16= 3 12×8= 96 27×3= 81

三年级口算练习(一) 26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7= 660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2= 50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4=...

不好找,如果能够有具体的问题就可以解决。 一般这样的题目很难找到,只有自己的同学才可能有这页的答案,如果能够给出具体的题目就可以解决该问题了

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rsdb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com